მთავარი სტადიონი ბაზა კონტაქტი
სიახლეები
ფანკლუბი
პერსონალი

საბა
ჯაფარიძე

გიგა
იმედაიშვილი

გიგლა
იმნაძე

გიორგი
ადამია

ბექა
ბერაძე

დიმიტრი
კერხანოჩიევისაბა
მანთიძე